Blackberry trout face


"Blackberry trout face" by Laurence Wilson.

Stathmos theatre, Athens 2023.


Creative team:

Writer: Lawrence Wilson

Direction: Athina Deliadi

Scenography and Costume design: Alegia Papageorgiou 

Music: Yiannis Iolaos Maniatis

Lighting design: Harry Dallas 

Photos: Elina Giounanli


Performers: 
Andreas Giannakoulas, Mando Paparigopoulou, Yiannis Tsoumarakis