Πιλοποιία

Μία σειρά από mixed media καπέλα που δημιούργησα.