Stories to keep you awake at night

“Stories to keep you awake at night” based on the works of Noel Greig.

National Theatre of Greece, Rex building, Eleni Papadaki stage, Athens 2023.


Creative team: 
Translation: Julia Diamantopoulou
Direction: Thanos Tokakis 
Set and costume design: Paris Mexis
Music: Nikos Papaioannou
Dramatyrgy: Anastasia Diamantopoulou
Movement direction: Cecil Mikroutsikou
Assistant to the director: Iliana Gaitani 
Assistant set and costume designer: Alegia Papageorgiou
Make up: Olga Faleichyk
Hair and wigs: Konstantinos Koliousis
Photos: Karol Jarek

Performers: 
Asimina Anastasopoulou, Anastasis Georgoulas, Chris Kragiopoulos, Lambros Konstanteas, Efstathia Lagiokapa, Fani Ksenoudaki, Alkiviades Magonas, Eleni Molenski, Dionisia Balamoti, Nikolas Papadomichelakis, George Paterakis, Andromachi Fountoulidou
on stage musician: Nikos Papaioannou